دانشجویان گرامی میتوانند با کلیک کردن ازتمام قوانین و مقررات مربوط به دانشجو اطلاع یابند

مقررات مربوط به دانشجویان 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضوری پس از ثبت نام در
reg.pnu.ac.ir و دریافت شماره

دانشجویی بصورت بشرح زیر است :

1.اصل مدرک پیش دانشگاهی
2.اصل مدرک دیپلم
3.تاییده تحصیلی پیش دانشگاهی
4.تاییده تحصیلی دیپلم
5. 9 قطعه عکس سه در چهار زمینه سفید
6. اصل شناسنامه و کارت ملی
7. دو نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی
8.کارت پایان خدمت در صورت اخذ